March 13, 2017

February 10, 2017

January 31, 2017

January 30, 2017

Please reload

Recent Posts

Wokół białej koszuli

July 13, 2017

Trudno o większy klasyk, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Jej status można porównać chyba tylko do pary jeansów, bo tak jak one, nigdy nie wychodzi z mody. Tak samo też nieustannie inspiruje projektantów i odradza się w nowych wersjach, nie tracąc na świeżości. Jest symbolem elegancji, ale równie dobrze odnajduje się w nonszalanckich, a nawet awangardowych stylizacjach. Bywa fetyszem. Biała koszula, bo o niej mowa, może być czym tylko chcesz. To zaczarowany ołówek mody.

 

To oczywiste, ze musiałyśmy wziąć ją na warsztat!

 

Zaczęło się od projektowania po prostu dobrej koszuli. Chwileczkę….czy napisałam „po prostu”?

Niezłe żarty! To był chyba najdłużej projektowany model. Po drodze powstało tyle jego wersji, że mogłybyśmy nimi zapełnić cały dział którejś z sieciówek. Na kilka sezonów.

 

Pracowałyśmy nad formą i skalą: przesuwałyśmy kołnierzyk, listwę z guzikami, powiększałyśmy i pomniejszałyśmy poszczególne elementy. Bawiła nas i mocno inspirowała dekonstrukcja klasycznej koszuli. Postanowiłyśmy pójść za tym tropem i zamiast wybrać jedną tylko wersję, wykorzystałyśmy nowe pomysły na inne części kolekcji.

 

Tymczasem trzeba było wybrać jeden projekt na koszulę. Chciałyśmy, żeby ,choć elegancka, miała w sobie coś z letniego luzu. Wygodna – to priorytet, ale i by swoją formą nawiązywała do ruchu, aktywności i zabawy.

Zrobiłyśmy więc mankiet na spinki, ale te ostatnie zastąpiłyśmy krótkimi sznurówkami. Wydłużyłyśmy tył koszuli, by przypomniał parkę a szwy boczne przeniosłyśmy do przodu. Tak powstała 2 LENGTH SHIRT, która ma równie dobrze wyglądać z dopasowanymi cygaretkami, jak i szortami.

 

 

 

Z czasem, za sprawą świetnej stylizacji Olivii Kijo, odkryłyśmy, że sprawdza się i z długą cekinową spódnicą.

 

 

 

 

Z bazy pozostałych pomysłów wyłoniłyśmy 2 inne i tak powstał nasz T-shirt 2 WAY TEE i sukienka 1 CUFF DRESS.

 

Same nazwy już zdradzają ich mieszaną naturę. Nasza koszulka to połączenie formy T-shirtu z fragmentem koszuli, gdzie kołnierzyk staje się patką od kieszonki (tak, jest tam kieszonka!) a ciąg guzików rozdziela jedną część od drugiej. 2 WAY TEE odszyty jest z dwóch materiałów, typowych dla tych dwóch źródeł projektu: dzianiny (świetna gatunkowo bawełna) i tkaniny koszulowej. Oba materiały mają taki sam dodatek elastanu, co sprawia, że całość pracuje równo.

 

Naszym celem nie była jednak sama zabawa formą, stworzenie dziwnego miksu. Chcemy budować nowoczesną i uniwersalną szafę ubrań wielozadaniowych; porządnych baz, które sprawdzą się w różnych odsłonach i przez wiele sezonów. 2 WAY TEE równie dobrze wygląda więc z szortami, jak i pod marynarkę.

 

A sukienka?

 

 

1 CUFF DRESS też wyrosła z zabawy konstrukcją koszuli. To po prostu przeskalowany rękaw, którego mankiet stracił guziki na rzecz sportowego sznurowania.

 

Odszyta z naszej ulubionej koszulówki jest zarazem wygodna, jak i …elegancka? Surowej, klasycznej elegancji raczej unikamy, może więc lepiej powiedzieć: nonszalancko elegancka.

Czarna wersja spokojnie sprawdzi się jako nowoczesna sukienka koktajlowa. Para szpilek, długie kolczyki (albo tylko jeden) i mamy gotowy look na letnią imprezę. A w ciągu dnia? Para sneakersów lub sandałów na platformie i ta sama sukienka nabiera zupełnie innego charakteru.

 

 

 

 

 

 

 

Idea łączenia różnych elementów i stylów tkwi nam mocno pod skórą. To nas ciągle najbardziej nakręca i inspiruje: Czy T-shirt musi być stricte sportowy? A koszula biurowa? A może takie „zaburzone” formy, hybrydy, sprawdzą się lepiej w codziennym życiu? Tak nam się wydaje, tym jest HALFWAY!

 

 

 

Its all about the white shirt

 

It is hard to find a more notable classic, both in ladies and men's fashion. Its status can only be compared to a pair of jeans, because like them, it never goes out of fashion. Additionally this eternal classic is constantly inspiring designers, being reborn in new versions, without ever losing its freshness. A classic is a symbol of elegance, but it also finds itself in both nonchalant and even avant-garde styling. In a way, it is almost a fetish. The white shirt, its anything you want it to be……..It’s obvious we had to take this concept to the workshop!

 

It started with designing just a good shirt. Wait a minute ... I wrote "just"?

well thats a joke! It was probably the longest-designed, most thought out piece in our collection. Along the way, there were so many versions of it that we could fill a whole section of a store that sells white shirts…. for several seasons.

 

We worked on form and scale: we moved the collar, the buttons, we enlarged and reduced individual elements. We liked the idea of playing with the deconstruction of the classic white shirt. We decided to follow this lead, and instead of choosing only one version, we used the new ideas for other parts of the collection.

 

In the meantime we had to choose one design for the shirt. We wanted, something that was elegant, yet have that summer ease. Comfortable - that was a priority, but it's also in form related to movement, activity and playfullness.

 

So we made cuffs where we could incorporate a play on a classic cufflink, but we replaced a classic metal piece with short laces. We lengthened the back of our shirt to mimic the back of a parka and moved the side seams forward. That's how the name 2 LENGTH SHIRT came about, which looks just as good paired with a cigarette pant or a short.

 

 

 

 

With time, thanks to the great styling of Olivia Kijo, we also discovered that it also looked fabulous with a long sequinned skirt.


 

 

 

 

From the base of the remaining ideas we came up with 2 other designs, our 2 WAY TEE T-shirt and 1 CUFF DRESS dress.

 

The names themselves are already hinted at their mixed nature. Our TWO WAY TEE  is a combination of  a t-shirt form and the classic dress shirt, where the collar becomes a the flap of the the pocket (yes, there is a pocket!) And the line of buttons separates one part from the other. The 2 WAY TEE is sewn from two materials, typical ones found in the two sources of design inspiration: a jersey knitwear and a great quality stretch cotton. Both materials contain some elastane, which allows for movement and a seamless joining of the two fabrics. 

 

Our goal was not only a fun form, but creating a strange mix. We wanted to build a modern and versatile multi-purpose wardrobe. Good bases, which will work in different combinations and for many seasons. The 2 WAY TEE looks so good with shorts and or paired with a blazer.

 

 

And the dress?

 

The 1 CUFF DRESS also evolved out of the playful design of the our dress shirt. It's just a large scale sleeve, whose cuff has lost its buttons and traded them in for some  sport lace detailing. Sewn from our favourite dress-shirt material, it is both comfortable and nonchalantly elegant.

 

The black version of the dress can easily be considered as a modern cocktail dress. Pair of stilettos , long earrings (or only one) and we have a ready look for the summer party. And during the day? A pair of sneakers or platform sandals allows this same dress takes on a completely different character.

 

 

 

 

 

The idea of combining different elements and styles is part of our labels DNA, this is what gives this brand life. This is what winds us up, excites us, drives our inspirations: Does a T-shirt have to be strictly sporty? An classic white shirt only for the office?  Or can such stereotyped forms, perform better as hybrids in everyday life? We think so, and this is HALFWAY!

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Archive
  • Instagram Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Snapchat Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
halfway design, halfway, polska moda, moda uliczna, polish fashion

halfwaydesign@gmail.com 

(+48) 665 426 267

ul. Swietokrzyska 30/63

00-116 Warsaw