March 13, 2017

February 10, 2017

January 31, 2017

January 30, 2017

Please reload

Recent Posts

Here We Are

January 31, 2017

 

 

 

 

 

 

Drodzy…życzliwie zniecierpliwieni długo już zapowiadanym startem naszej marki! 

Oto jesteśmy! W formalnej i mentalnej gotowości, z nieustannie powiększającym się arsenałem pomysłów czym i jak Was zaskoczyć, ale i z ostrzoną co chwilę brzytwą hamującą ten szalony rozród pomysłów;)  Startujemy już za parę chwil a tymczasem wpadamy, żeby się przestawić i podzielić z Wami całym procesem powstawania naszych projektów. 

 

Chcemy w tym miejscu pisać o tym, co nas inspiruje, jak budujemy naszą kolekcję i markę, mierząc się z przeróżnymi ograniczeniami: czasowymi, finansowymi czy geograficznymi (nie wspominając o różnicach zdań, jaka towarzyszy chyba każdej kooperacji czy przyjaźni). 

 

Kim jesteśmy? 

 

Za marką HALFWAY stoimy my, czyli Basia Hemsworth i Ania Wiszniewska. Projektancki duet, który swoją siłę widzi w tym, jak się nawzajem od siebie różnimy. Jesteśmy trochę jak Rozważna i Romantyczna, Holmes i Watson, Chip i Dale, Watler White i Jesse Pinkman…z tą różnicą, że nie należymy do świata przestępczego ani do organów jego ścigania, a swoich partnerów wybieramy może z nieco mniejszą dramaturgią. 

Na co dzień żyjemy dość daleko od siebie – Basia w Kanadzie, ja tu, w Polsce. Parę lat temu podjęłyśmy jednak taką samą decyzję: studiować projektowanie ubioru i za sprawą czystego zbiegu okoliczności wylądowałyśmy w jednej grupie krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. 

 

Różniłyśmy się pod wieloma względami: zupełnie inne życiowe doświadczenia, inna estetyka, inny sposób pracy. Silniej jednak łączyło nas podobne poczucie humoru, pasja do mody i … przytłaczająca ilość szkiców sylwetki z natury do wykonania;) Rysowałyśmy więc siebie nawzajem niemal bez końca: w kontrapoście i na baczność, w szpilkach i na płasko, z lewą i prawą ręką na biodrze… a wszystko to, przynajmniej na początku, wychodziło nam bardzo, bardzo średnio;) Odkryłyśmy jednak, że to, co nas różni, daje napęd prawdziwie twórczym burzom mózgów. Nakręcałyśmy nawzajem swój entuzjazm, dopracowywałyśmy projekty i nie mogłyśmy się po prostu nagadać. 

 

Po skończeniu szkoły obiecałyśmy sobie, że za 3 lata założymy wspólną markę. W międzyczasie Basia wróciła do Kanady i zdobywała kolejne specjalizacje jako pielęgniarka, a ja postanowiłam kontynuować moje eksperymenty z tkaniną i formą pod szyldem autorskiej marki. Można by wtedy przypuszczać, że studenckie fantazje rozmyją się i każda pójdzie w swoją stronę, ale paradoksalnie ten dystans tylko utwierdził nas w decyzji o połączeniu sił. No i oto, anno domini 2016, HALFWAY w końcu w pełni gotowe do startu! 

 

Nazwa marki 

 

Wybrałyśmy nazwę HALFWAY nie przez przypadek - to ona najlepiej określa sposób naszej komunikacji, zderzanie estetyk i wypracowywanie wspólnych, nowych rozwiązań. Jako, że na co dzień żyjemy w odległych od siebie krajach a to one nas jakoś stworzyły, językowo i stylistycznie wciąż przeskakujemy pomiędzy dwoma kulturami. Rozmawiamy ze sobą pół na pół po polsku i angielsku, a projektujemy grawitując to do amerykańskiego luzu i sportomani, to do północno-europejskiej prostoty kroju. Spotykamy się wówczas w połowie drogi i , co dla nas niezmiernie ważne, nie czujemy, że jest to płaski kompromis, poświęcenie jakiejś części czy wartości, ale twórczy rozwój i ulepszanie projektu – czasem drogą łączenia z pozoru obcych sobie elementów, czasem drogą redukcji i wyciągania esencji pomysłu. 

 

Nasza nazwa ma dla nas bardzo wiele znaczeń i odkąd zdecydowałyśmy się na nią, wciąż nas inspiruje do przekraczania swoich przyzwyczajeń czy budowania nieoczywistych połączeń. Nawet pierwsze litery członów tego hasła (HALF - WAY) to inicjały naszych nazwisk: Hemsworth i Wiszniewska. Ta nazwa po prostu musiała być nasza! 

 

Co tworzymy – idea marki 

 

Kiedy już podjęłyśmy decyzję o wspólnym brandzie, pojawiło się tysiąc pytań dotyczących kierunku i kształtu tego przedsięwzięcia. Widziałyśmy, ze względu na mocno ograniczony budżet, że skala produkcji na pewno będzie mała i lokalna. Nie gasiło to jednak naszych ambicji, przeciwnie - każda rozmowa przynosiła kolejne pomysły, a nasze szkicowniki powoli pękały w szwach. Tak wiele chciałybyśmy pokazać! 

 

Doszłyśmy jednak do wniosku, że nie chcemy brać udziału w wariackim wyścigu spod znaku fast fashion. Stopniowo wyklarowała nam się zasadnicza idea marki: stworzyć uniwersalną linię ubrań, dobrze zaprojektowanych i podrasowanych basiców, które, dopełnione naszymi akcesoriami, będą się zmieniać i płynnie przez to przechodzić z sezonu na sezon. Taki pomysł pozwalał nam skupić naszą energię na dopracowaniu poszczególnych projektów, sprawdzeniu materiałów i dodatków i dokładnie kontrolować jakość wyrobów. Takie podejście wydało nam się też najbardziej uczciwe względem nas samych, jak i naszych potencjalnych Klientek. 

 

 

Kiedy startujemy 

 

Nasza pierwsza mini kolekcja jest już niemal gotowa. Opublikujemy ją na początku marca. Do tego czasu chcemy w tym miejscu dzielić się z Wami procesem powstawania naszych produktów. A w kolejnych postach ujawnimy nieco więcej w temacie inspiracji naszej linii oraz jak powstało nasze logo. 

 

Czytajcie nas, będzie nam miło 

 

 

Ania

 

 

 

 

Friends and patient supporters, the long process, our dreams and ambitions have finally come to life, we are announcing the start of our fashion label. 

 

Here we are, in formal and full mental readiness with an ever expanding arsenal of ideas on how to surprise you with our inspirations and creations, however somehow sudden detours have come along the way. 

 

We are starting soon!, However in the meantime, we’d love to introduce ourselves and share with you our entire process of creating our fashion label, our ideas and what drives our designs. In this blog, we want to write about what inspires us, how we build our brand and it’s collections. We want to share both the successes and challenges that we encounter, such as constraints in time, finances or even geographical differences (not to mention the differences of opinion which affects any cooperation or friendship).

 

Who are we?

 

Behind the brand HALFWAY stands the two of us…..that being Basia Hemsworth and Anna Wiszniewska, A designer Duo, who’s partnership’s strength is in our differences.  We are bit like Sense and Sensibility, Holmes and Watson, Chip and Dale, Watler White and Jesse Pinkman ... except we do not belong to the criminal world nor a wildly epic tv series, our partnership came to be in a rather more ordinary and unexpected way.

In everyday life we live quite far from one another - Basia lives in Canada, and I am here in Poland. A few years ago we both made the same decision,  to study fashion design at the Cracow School of Art and Fashion Design. Through pure coincidence we found ourselves in a group of students sharing the same schedule.

 

We differ in many ways as induviduals and designers. We have completely different life experiences, education,  aesthetic preferences, and different ways of working.  However what draws us together is much stronger than our differences. Our similar sense of humour, passion for fashion and ... the overwhelming number of shared fashion sketches in school. The amount of fashion illustrations required in our course was endless. A walking figure, hand on hip pose, standing in heels then in flats, and don’t forget the check back pose. As with all of what we shared, this became something else we shared probably the most, each others homework.  Initially everything we did in school turned out quite mediocre, until we learned we also had a love for making each others work easier and lives easier.  We soon discovered, that what makes us different, also makes our strengths shine, we found ourselves in exciting conversations and in creative brainstorms. We were bursting from enthusiasm in conversations of our ideas, completing and editing each others projects and we could not simply talk enough about future dreams of our careers.

 

After graduation we promised ourselves that in three years we would start a collaborative fashion label.  In the meantime, Basia returned to Canada and gained further specialization as a nurse, and I decided to continue my experiments with fabric and forms under my own Namesake label. One would then assume that our student fantasies would soon be forgotten and we would go our separate ways, but paradoxically this distance only confirmed our decision to join forces even more. So, in 2016,  HALFWAY finally came to be, and is fully ready to take off!

 

 

Brand Name

 

Its not by incident that we chose the name HALFWAY – this word has so many meanings for us. From the way we communicate using both Polish and English, a collaboration of aesthetics, and an integration of apparel and accessories to complete a whole look. Focusing on what this word halfway means, we wanted it to be seen visually in our designs, drawing from both of our cultural backgrounds. The aesthesthic that results is a North American athletic ease mixed with Northern European clean cuts, and modern simplicity. We meet in the middle on everything we do, from how we run our company, to how we design a piece.  

 

 

Our name has a lot of meanings for us, and from the time we decided on it, it continues to inspire us to build non-obvious connections in all that we do in our designs and our company culture .  Not to mention our last names initials are H and W, which is the abbreviation of our brand and the visual emblem of our logo.The name simply had to be ours.

 

What we create - the idea behind our brand

 

Once we decided to join forces and create a label, we faced a thousand questions about the direction and the future of our venture. We knew, due to a very limited budget, that the scale of production would surely be small and local.  This in no way limited our ambitions, on the contrary - every conversation brought new ideas, and our sketchbooks were slowly bursting at the seams. If only we could share them all!

 Most importantly, we reached the conclusion that we do not want to take part in the crazy race of what is called fast fashion.

 

Gradually, we clarified the basic idea behind the brand: to create a wardrobe completing line of clothes, that are well-designed, elevated basics, and are complemented with our accessories to create a whole look. To further support the slow fashion movement, we planned to have our designs evolve in a way that our accessories can continue to complete future pieces that outlive the season. This idea allows us to focus our energy on refining individual designs, testing and improving fabric choices,  and accurately control the quality of products we offer. Such an approach seemed to be the most socially responsible one as well. 

 

When do we start?

 

Our first capsule collection is almost ready.  It will be released at the beginning of March. Until then, we wish to share with you the process of creating our pieces and the building of our brand.  

 

We welcome you to share in our journey,

 

Ania

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Archive
  • Instagram Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Snapchat Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
halfway design, halfway, polska moda, moda uliczna, polish fashion

halfwaydesign@gmail.com 

(+48) 665 426 267

ul. Swietokrzyska 30/63

00-116 Warsaw